Závěrečná ustanovení

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem v Internetovém obchodu, tj. v internetovém obchodu firmy Libuše Louženská, provozovaném na adrese http://eshop.louzenska.cz.

2. Pro dodávku smluveného zboží, které není v Internetovém obchodu uvedeno, platí tyto obchodní podmínky jen v části, která není mezi prodávajícím a kupujícím sjednaná individuálně.

3. Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, upraveno.

4. Prodávající informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo nahttps://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016

Návštěvnost stránek

073537