Ochrana osobních údajů

XII. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

2. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky.

3. Používáním tohoto Internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře.

Návštěvnost stránek

073537