Reklamace a záruční doba

XI. Reklamace a záruční doba

1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce pak nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.

2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

3. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem, tj. 24 měsíců.

4. Reklamaci je kupující povinen uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy nebo písemně (viz záložka „Kontakty“) a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

5. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například daňový doklad, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou v hlavičce daňového dokladu týkajícího se reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

6. Pokud se kupující rozhodne v zákonné lhůtě reklamovat zboží, doručí ho na adresu provozovny velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“).

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na zkreslení obrázků zboží a odlišnosti mezi jeho barevnými odstíny prezentovanými elektronickou cestou a skutečnými reálnými barvami.

Návštěvnost stránek

073538