Zákonná lhůta pro vrácení zboží

 

X. Zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo bez uvedení důvodů od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží.

2. Právo vrácení zboží se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím Internetového obchodu.

3. Právo vrátit zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně formou e-mailové zprávy (viz záložka „Kontakty“) nejpozději poslední den stanovené lhůty. V odstoupení od smlouvy kupující musí uvést číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

4 Kupující je povinen zboží, které chce vrátit, do 14 dnů od jeho obdržení odeslat, popřípadě osobně doručit prodávajícímu, a to na adresu provozovny velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“). Vrácené zboží musí být nepoškozené a nesmí vykazovat známky používání.

5. Uplatní-li kupující právo vrátit zboží, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s tímto vrácením. Kupující souhlasí s tím, že si tyto vynaložené náklady prodávající započte s částí vrácené kupní ceny kupujícímu.

6. Zásilka, ze které není patrné, proč byla prodávajícímu zaslána, bude vrácena odesílateli. Prodávající nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

7. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou nebo převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Návštěvnost stránek

073537