Podmínky a termíny dodání zboží

 

VIII. Podmínky a termíny dodání zboží

1. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží:

a)   skladem

  • bez konkrétního počtu kusů zboží na skladě

Zobrazuje se neregistrovanému zákazníkovi, který je pouze upozorněn, že požadované zboží překročilo dostupné množství na skladě, a to v okamžiku, kdy toto množství vloží do košíku.

  • včetně přesného počtu kusů zboží na skladě

Zobrazuje se registrovanému zákazníkovi.

b)   dostupné na dotaz

Zobrazuje se jak registrovanému, tak neregistrovanému zákazníkovi.

2. Termín dodání objednaného zboží v případě, že:

a)   všechno objednané zboží je „skladem“

Objednávka přijatá v průběhu pracovního dne do 12.00 hod. bude expedována dle výběru dodání kupujícího nejpozději do 2 následujících pracovních dnů od potvrzení objednávky, tzn., že objednané zboží bude předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

b)   část zboží je „skladem“, část dostupná „na dotaz“, kupující si zvolil možnost dodání „najednou dle dostupnosti“

V případě, že u zboží dostupného na dotaz prodávající zjistí, že zboží již není možné dodat, bude o tom kupujícího neprodleně informovat. Jinak objednávka zůstává v evidenci a bude vyřízena neprodleně po dodání veškerého zboží na sklad, tzn., že objednané zboží bude předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

c)   část zboží je „skladem“, část dostupná „na dotaz“ a kupující si zvolil možnost dodání „po částech“

U objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 12.00 hod. dle výběru dodání kupujícího bude zboží:

  • které je „skladem“, nejpozději do 2 následujících pracovních dnů od potvrzení objednávky předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

  • které je dostupné „na dotaz“, neprodleně po jeho dodání na sklad předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Tato dodávka bude vyřízena jako samostatná objednávka. V případě, že u zboží dostupného na dotaz prodávající zjistí, že zboží již není možné dodat, bude o tom kupujícího neprodleně informovat. 

d)   veškeré objednané zboží je dostupné „na dotaz“

Kompletní objednávka bude expedována neprodleně po dodání veškerého objednaného zboží na sklad, pokud se smluvní strany vysloveně nedohodnou jinak. Tzn., že objednané zboží bude předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. V případě, že u zboží dostupného na dotaz prodávající zjistí, že zboží již není možné dodat, bude o tom kupujícího neprodleně informovat.

3. Uvedené lhůty se nevztahují na neobvyklé situace ovlivněné vyšší mocí nebo okolnostmi, které nemohl prodávající ovlivnit.

4. Pokud prodávající zjistí, že není schopen dodat objednané zboží v plném množství a prezentované lhůtě dodání (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazně se zvýšila jeho cena, prodloužila se doba dodání atd.), bude neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (např. dodání alternativního produktu, nebo prodloužení dodací lhůty apod.). V takovém případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a pokud již zaplatil celou kupní cenu nebo její část, bude mu do 10 pracovních dnů převedena zpět na jeho účet.

5. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky.

Návštěvnost stránek

073537