Kupní cena zboží

 

VII. Kupní cena zboží

1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo změny takto stanovených kupních cen.

2. Uvedené ceny zboží na internetových stránkách Internetového obchodu prodávajícího jsou:

a)   u položek „skladem“ pro obě smluvní strany konečné a závazné,

b)   u položek „na objednávku do 10 dnů“ nezávazné. Je-li konečná kupní cena zboží shodná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, zboží je kupujícímu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud dojde k navýšení ceny, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou kupní cenu přijmout, nebo dodání zboží odmítnout.

3. Ceny uvedené včetně DPH jsou v sazbě vyplývající z platných právních předpisů České republiky.

4. V kupní ceně zboží jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

5. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově na provozovně prodávajícího, přepravci prodávajícího nebo smluvnímu přepravci. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, vyjma způsobu platby Bankovním převodem se splatností.

6. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Návštěvnost stránek

073537