Uzavření kupní smlouvy

 

VI. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně případných nákladů spojených s přepravou a platbou zboží (viz kapitola IX.). Vyjma případu storna objednávky (viz kapitola V.).

3. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku kupujícího a dodat mu objednané zboží ve smluveném termínu (viz kapitola VIII.).

Návštěvnost stránek

073537