Storno objednávky

 

V. Storno objednávky

1. Ze strany kupujícího lze objednávku zrušit do 2 hodin od jejího potvrzení kupujícím, a to prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky během provozní doby velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“). Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího a číslo objednávky. V případě, že dojde ke zrušení objednávky po uplynutí této lhůty, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s přípravou a expedicí zboží. V případě nepřevzetí objednaného zboží si prodávající vyhrazuje právo odmítnout přijetí další objednávky (viz kapitola IV.).

2. Kupující může zrušit objednávku zboží s dostupností „skladem do 10 dnů“, pokud nemůže být ze strany prodávajícího dodržena lhůta dodání (viz kapitola VIII.) nebo došlo k navýšení ceny zboží (viz kapitola VII.).

3. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že kupující si zvolil formu úhrady zboží „platba předem“ a na základě vystaveného zálohového listu prodávající neobdržel na uvedený účet celou kupní cenu včetně případných nákladů na dopravu a platbu ve lhůtě 5 pracovních dnů od zaslání vystaveného zálohového listu kupujícímu formou e-mailové zprávy.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že kupující si zvolil způsob dodání „osobní převzetí na provozovně“ a zboží si nevyzvedl a nezaplatil celou kupní cenu do 5 pracovních dnů od výzvy k vyzvednutí.

Návštěvnost stránek

073537