Přijetí objednávky

 

IV. Přijetí objednávky

1. Objednávka je prodávajícímu doručena prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách na adrese http://www.louzenska.cz.

2. Pouze na základě předchozí domluvy mezi kupujícím a prodávajícím může být objednávka prodávajícímu podána také telefonicky, faxem nebo e-mailem. Kontaktní údaje jsou uvedeny pod záložkou „Kontakty“ na internetových stránkách na adrese http://www.louzenska.cz.

3. Minimální hodnota pro přijetí objednávky v Internetovém obchodě činí 150,- Kč bez DPH v případě velkoobchodního prodeje a 150,- Kč s DPH v případě maloobchodního prodeje.

4. Při objednávání je zákazník povinen vždy uvádět pravdivé a úplné údaje. Bez řádného vyplnění požadovaných údajů je objednávka považována za neúplnou a prodávající není povinen ji přijmout.

5. Kupující podáním elektronické objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a bez výhrad je akceptuje ve znění platném v den odeslání objednávky. Stejně tak cenu objednaného zboží včetně případných nákladů spojených s přepravou a platbou zboží dle aktuálního ceníku (viz kapitola IX.).

6. Přijetí každé objednávky prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího bude potvrzeno kupujícímu formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou kupujícím. V případě jiné smluvené formy objednání zboží je objednávka potvrzena způsobem individuálně dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím.

7. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo zcela odmítnout přijetí objednávky u kupujícího, který již v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.

Návštěvnost stránek

073537