Obecná ustanovení

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subjekt

 

Typ podnikatele            Fyzická osoba

Jméno a příjmení:         Libuše Louženská

Občanství:                    Česká republika

Místo podnikání:           17. listopadu 2146, 397 01, Písek - Budějovické Předměstí

IČO:                              10304029

DIČ:                              CZ405323016

 

Provozovny k předmětu podnikání

 

Obor činnosti:              Maloobchod

Název:                         Papírnictví od kamenného mostu

Adresa:                        Heydukova 9, 397 01, Písek - Vnitřní Město

Provoz zahájen dne:    29. 09. 1995

 

Obor činnosti:              Velkoobchod (provozovna e-shopu)

Adresa:                       17. listopadu 2146, 397 01, Písek -

Provoz zahájen dne:   30. 10. 1996

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy Libuše Louženská (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného firmou Libuše Louženská na adrese http://eshop.louzenska.cz (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické i právnické osoby, které prodávajícímu zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.

3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách na adrese http://www.louzenska.cz nebo na http://eshop.louzenska.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Návštěvnost stránek

073538